صف خرید و فروش سهام در بورس به چه معناست؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است