نحوه خرید و فروش و یا همان ترید در صرافی کوینکس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است