کانفیگ Mail Server Kerio Connect (قسمت چهارم)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است