مهدی مردان مجری و ناظر پروژه های شبکه در سطح گسترده و مدرس دوره های شبکه

۸ سال سابقه حرفه ای در اجرای پروژه های شبکه با اجرای بیش از ۴۰ پروژه در سطح گسترده

مدرس رسمی و تایید شده مجتمع فنی تهران

برگزاری بالغ بر ۱۰۰۰۰ ساعت دوره آموزش حضوری و غیر حضوری (آنلاین)